טיפול קוגנטיבי התנהגותי (CBT)

טיפול קוגנטיבי-התנהגותי (CBT)

טיפול קוגנטיבי-התנהגותי הינו טיפול רגשי מבוסס-מחקר, הנשען על עקרונות מתחום הטיפול ההתנהגותי והקוגנטיבי גם יחד. הגישה נחקרת רבות ונמצאה כיעילה בטיפול בהפרעות התנהגות, חרדה, דכאון, מיומנויות חברתיות, דימוי עצמי ועוד.

 אנו נוטים לקשר בין אירועים שונים בחיינו לבין הרגשות והתגובות הנלווים להם: הקישור האוטומטי שאנו עושים בין תחושת מצוקה לבין האירוע שכביכול גרם לה, נשען בין היתר על הכללות, הנחות לא מבוססות ומסקנות מוטעות, ומביא לדפוסי התמודדות לא יעילים, עד כדי פגיעה בתפקוד היומיומי.   

הרעיון העומד בבסיס הגישה הקוגנטיבית-התנהגותית הוא שלמעשה לא האירוע עצמו קובע מה נרגיש ואיך נפעל, אלא הפירוש אותו אנו נותנים לאירוע. ההנחה היא, ששינוי בדפוסי החשיבה יביא גם לשינוי התנהגותי.

הדגש בגישה טיפולית זו הוא על זיהוי דפוסי החשיבה המגבילים ובדיקת הקשר בינם לבין התגובות הרגשיות והתנהגותיות הנלוות להם. בהמשך ניתנות אסטרטגיות להמרת דפוסי החשיבה המגבילים בדפוסי חשיבה יעילים יותר, במטרה להביא לתגובות התנהגותיות מסתגלות יותר.

הטיפול הוא טיפול מובנה המתמקד בפתרון בעיות והדגש הוא בעיקר על עיבוד מצבים אותם הילד* חווה ביום יום: למרות שהילד אינו זה שיוזם את הטיפול, במפגשים הוא לומד להכיר את הבעיה או המצוקה שלו והוא שותף פעיל בקביעת מטרות הטיפול. במפגשים ניתנים לילד כלים מעשיים באמצעותם הוא יכול לזהות את המחשבות המגבילות ולסגל מחשבות מסייעות חלופיות. בדרך זו ניתן לסייע לו להגיע להתנהגות מסתגלת יותר ולהשתתפות מותאמת יותר במגוון הפעילויות והעיסוקים המשמעותיים לו בהקשר היום יום (הפחתת מצבי חוסר אונים, מצבי הימנעות ועוד).

מעצם היותן של תוצאות הטיפול מדידות (הפחתה בהתנהגויות שהביאו מלכתחילה לחוויית מצוקה אצל הילד ועליה בהתנהגויות התפקודיות והמסתגלות) – הילד מסוגל לכמת את הצלחותיו ולחוות באופן מוחשי וברור את תהליך השינוי שעבר.   

 

* הטיפול מכוון לילדים ונוער. השימוש במילה "ילד" נעשה מטעמי נוחות.

 

פנה אלינו