ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק התפתחותי עוסק באבחון וטיפול בילדים בגילאי לידה עד גיל ההתבגרות וכן ביעוץ והדרכה להורים בנושאים הקשורים לתפקוד הילד.

ההתבוננות על הילד היא רחבה וכוללת התייחסות לתפקודו היומיומי בסביבות השונות בהן הוא מתנהל:

  • הסביבה החינוכית – גן, בי"ס (האם משתתף במגוון פעילויות, האם ישנן פעילויות שנמנע מהן, האם מתקשה בביצוע פעילויות מסויימות, האם מסוגל להתמודד עם קושי,  שליטה במיומנויות למידה…).                                                  
  •  סביבת הבית ושעות הפנאי (האם מסוגל להעסיק את עצמו, האם המשחק מגוון, האם יוזם משחק משותף וקשרים חברתיים…).

אנו מתמקדות בהערכת תפקוד הילד ומידת השתתפותו בהקשרי התפקוד השונים, תוך התייחסות לתחומי החוזק ולקשיים גם יחד.

הטיפול ניתן ע"י טל נרדי-מוזס, אפרת בן נבט וענבל ויזל דורסיני.                                                                    

לתחומי הטיפול בריפוי בעיסוק

פנה אלינו