מתי מומלץ לפנות לאבחון?

במצבים בהם הילד מתקשה להשתתף בתפקודים שונים בהתאם לגיל או במצבים בהם מתעוררת שאלה לגבי קיומו של קושי (משחק, מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, תחושה, כתיבה, חשיבה, התארגנות), מומלץ לפנות לאבחון בריפוי בעיסוק.

ראשיתו של תהליך האבחון הוא איסוף מידע רלוונטי מההורים, מהצוות החינוכי וממטפלים אחרים (במידה וישנם), במטרה לקבל תמונה לגבי תפקוד הילד.

מטרות הטיפול נקבעות בשיתוף ההורים ונגזרות מהקשיים התפקודיים של הילד (כפי שעלו ממצאי האבחון) ומצרכי המשפחה גם יחד.

בסיום תהליך האבחון נמסר להורים דו"ח מסכם הכולל המלצות.

   

                                                                                                   

פנה אלינו